Za vstop na vse žičniške naprave je potrebno izpolnjevati pogoj PCT. »Pri čemer se kot izpolnjen pogoj testiranja šteje dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa,«.

HAG testiranje je mogoče na smučišču, vsak dan med 7.45 in 8.15 uro v prostorih reševalne službe smučišča. Testiranje je za vse smučarje brezplačno.

 

Za vstop na nihalko ter naprave je obvezna uporaba maske, zadostuje kirurška. 

https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021190.pdfs

Dopolnitve z dne 23.12:

https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021201.pdf